Tenacious Toys - Art Toys & Collectible Sculptures
Cart 0

Tenacious Toys Shop News — tokidoki

Preorder XXRAY Unicorno Cleo 4" figure by tokidoki x Jason Freeny x Mighty Jaxx

jason freeny mighty jaxx tokidoki xxray

Preorder XXRAY Unicorno Cleo 4" figure by tokidoki x Jason Freeny x Mighty Jaxx

anatomical cutaway designed by Jason Freeny, Unicorno Cleo character by tokidoki

Read more →