Tenacious Toys - Art Toys & Collectible Sculptures
Cart 0

News — tokidoki

New: XXRAY Unicorno Cleo 4" figure by tokidoki x Jason Freeny x Mighty Jaxx

jason freeny tokidoki xxray

New: XXRAY Unicorno Cleo 4" figure by tokidoki x Jason Freeny x Mighty Jaxx

IN STOCK NOW: http://ss1.us/a/qON1ckLb XXRAY Unicorno Cleo is shiny gold and has some serious guts! Jason Freeny x tokidoki collab. $30 each.

Read more →


Preorder XXRAY Unicorno Cleo 4" figure by tokidoki x Jason Freeny x Mighty Jaxx

jason freeny mighty jaxx tokidoki xxray

Preorder XXRAY Unicorno Cleo 4" figure by tokidoki x Jason Freeny x Mighty Jaxx

anatomical cutaway designed by Jason Freeny, Unicorno Cleo character by tokidoki

Read more →